15900209494259
Očekuje se da će globalno tržište DC motora bez četkica dostići približno 25 milijardi dolara do 2028
22-07-29

2022. godine JIUYUAN-ov posao za punjenje komponenti pilota je u procvatu.                   

JIUYUAN proizvodiizlazni izolator, sabirnica, gornji poklopac,Vodeni blok DC-DC modulaitd. primijenjeno na gomilu punjenja.

TheTehnika obrade obuhvata CNC obradu, brizganje, štancanje, livenje. 

Sarađujemo sa kotiranim kompanijama.

JIUYUAN je grupa kompanija sasveobuhvatnu sposobnost i vjernu službu.

新闻压铸红色

Dom

proizvodi

o

kontakt